Pro-Student
Izradili studenti FERIT-a:
Ivica Džambo, Matej Đuroković i Ivan Benke
 

Evo nekih projekata naših studenata odrađenih kroz nastavu, seminarske radove, projektne zadatke, diplomske/završne radove, itd., pa da prikažemo i ono što nije odrađeno baš preko Pro-Studenta, a projekti su studenata FERIT-a za pohvaliti se :-)

Kontrola kvalitete pruženih usluga u turizmu putem informacijsko komunikacijskih tehnologija

akademska 2016./2017. godina
Autori:Slaven Ivić, redoviti student, apsolvent preddiplomskog sveučilišnog studija elektrotehnike
Mentor:izv. prof. dr. sc. Dominika Crnjac Milić
Sumentor: izv. prof. dr. sc. Krešimir Nenadić
Kolegij:
Zavod:Zavod za zajedničke predmete, Zavod za programsko inženjerstvo
Vrsta rada:Završni rad
Tema ovog rada je realizacija aplikacije koja za svrhu ima zamijeniti standardno anketiranje posjetitelja Nacionalnog parka Paklenica putem anketnog upitnika te učiniti cijeli postupak kontrole kvalitete pruženih usluga jednostavnijim i bržim te korisnicima pristupačnijim, korištenjem informacijsko komunikacijskih tehnologija. Na temelju anketnih pitanja dobivenih od strane Nacionalnog parka Paklenica, određen je izgled aplikacije. Aplikacija je izrađena u razvojnom programskom okruženju Android Studio, a baza za spremanje korisnikovih odgovora na anketna pitanja kreirana je pomoću Google-ove mobilne platforme Firebase. Aplikacija prikuplja odgovore korisnika na anketna pitanja, na temelju kojih je moguće napraviti analizu trenutne ponude Parka, kontrolirati kvalitetu pruženih usluga, i upravljati informacijama na dinamičniji i aktraktivniji način uz prednosti brzine, jednostavnosti i ekonomičnosti. Njena korisnost se u konačnici ogleda kvalitetnijom uslugom te kao rezultat toga, bolja posjećenost Parka.

Primjena informacijsko komunikacijske tehnologije kao promocijskog alata u svrhu realizacije marketinške strategije na primjeru hrvatske turističke destinacije

akademska 2016./2017. godina
Autori:Anamarija Blavicki, redovita studentica, apsolventica preddiplomskog sveučilišnog studija elektrotehnike
Mentor:izv. prof. dr. sc. Dominika Crnjac Milić
Sumentor: izv. prof. dr. sc. Krešimir Nenadić
Kolegij:
Zavod:Zavod za zajedničke predmete, Zavod za programsko inženjerstvo
Vrsta rada:Završni rad
Cilj završnog rada je bio realizirati Android aplikaciju koja korisnicima omogućava pregled životinjskog i biljnog svijeta u Nacionalnom parku Paklenica. Korisnici, unutar aplikacije, imaju mogućnosti biranja željenog godišnjeg te pregleda raznih vrsta životinja i biljaka koje se mogu pojaviti za vrijeme tog doba u parku. Detalji o pojedinim životinjama i biljkama napisane su prema bazi podataka Natura 2000. Pri realizaciji, korišten je Android Studio kao razvojna platforma Android aplikacije te Java programski jezik za logički dio aplikacije, a XML programski jezik za izgled aplikacije to jest njezin layout. Primjenom aplikacije omogućavaju se razna poboljšavanja u vidu poslovanja Nacionalnog parka Paklenica te uz edukaciju posjetitelja, ona također povećava dobit parka jer privlači značajan broj posjetitelja.

Laboratorijski izvori magnetskih polja

akademska 2016./2017. godina
Autori:JOSIP KATALINIĆ, redoviti student II. godine diplomskog sveučilišnog studija Elektrotehnika, smjer Elektroenergetika
Mentor:izv. prof. dr. sc. Tomislav Barić
Kolegij:
Zavod:Zavod za elektrostrojarstvo
Vrsta rada:Diplomski rad
U ovom diplomskom radu govori se o sustavima svitaka za generiranje homogenih i nehomogenih magnetskih polja, te o načinima njihove uporabe. Detaljnije je proučen i opisan Helmholtzov svitak i raspisan je izraz za računanje vrijednosti gustoće magnetskog toka na osi simetrije u geometrijskom središtu sustava. Pomoću programskog paketa Ansys Maxwell urađena je simulacija Helmhotlzovog svitka, a potom je napravljena maketa na kojoj su izvršena mjerenja gustoće magnetskoga toka. Rezultati mjerenja i simulacije uspoređeni su i komentirani, a prikazan je i rezultat dobiven ručnim izračunom.

Web aplikacija logičke igre Kakuro

akademska 2016./2017. godina
Autori:Ivan Jurić
Mentor:Mentor: doc. dr. sc. Tomislav Rudec
Sumentor: Prof. dr. sc. Irena Galić
Kolegij:Diskretna matematika
Zavod:Zajednički rad Zavoda za zajedničke predmete i Zavoda za programsko inžinjerstvo
Vrsta rada:Diplomski rad
Izrađena je web aplikacije logičke igre kakuro. Aplikacija korisniku omogućuje unos kakura, a zatim, pomoću algoritma, rješava kakuro i ispisuje rješenje. Ukoliko algoritam ne daje potpuno rješenje kakura, ispisuje se djelomično rješenje odnosno ispisuju se samo poznate vrijednosti polja.
Osim rješavanja kakura aplikacija korisniku omogućuje pomoć pri rješavanju na način da ispisuje moguće kombinacije za zadani broj polja i zbroj.
Aplikacija omogućuje analizu rješavanja različitih primjeraka kakura.
U algoritam nisu uključene metode sirove snage (brute force).
U aplikaciji je omogućen ručni unos i unos kakura sa slike. Unos sa slike koristi metode optičkog prepoznavanja znakova i znatno smanjuje vrijeme potrebno za unos kakura.

Pong igra za četiri igrača

akademska 2016./2017. godina
Autori:DENIS VAJAK, redoviti student II. godine diplomskg sveučilišnog studija Računarstvo

RASTIMIR ORLIĆ, redoviti student II. godine diplomskog sveučilišnog studija Računarstvo

DINKO TARAKČIJA, redoviti student I. godine diplomskog sveučilišnog studija Računarstvo

DAVOR TOMLJENOVIĆ, redoviti student II. godine diplomskog sveučilišnog studija Računarstvo
Mentor:prof. dr. sc. Željko Hocenski,
dr. sc. Ivan Vidović
Kolegij:Dizajn računalnih sustava
Zavod:Zavod za računalno inženjerstvo i automatiku
Vrsta rada:Seminarski rad
U ovom seminarskom radu studenti su dizajnirali računalni sustav zasnovan na MicroBlaze procesoru koji omogućava igranje PONG igre za četiri igrača na Nexys 3 razvojnom sustavu. Komunikacija s korisnicima napravljena je putem tipkovnice koja je spojena korištenjem PS2 sučelja, a igra se prikazuje na monitoru koji se spojen korištenjem VGA sučelja.
Glavni doprinos ovog seminarskog rada je izrada vlastitog grafičkog kontrolera na FPGA platformi korištenjem jezika za opisivanje sklopovlja (VHDL). Izrađeni grafički kontroler razvijen je kao samostalno sklopovlje koje komunicira s MicroBlaze procesorom putem PLB sabirnice. Kontroler od procesora prima naredbe u ovisnosti o kojima iscrtava sliku ili ispisuje tekst na ekranu. Određeni dijelovi grafičkog kontrolera izrađeni su modularno što znači da se mogu koristiti pri izradi drugih grafičkih kontrolera.
Osim doprinosa u pogledu razvoja grafičkog kontrolera, značajan doprinos napravljen je u izradi logike i modova PONG igre. Igra omogućava 4 različita moda igre:
• 1 vs 1 – klasičan oblik igre – 2 igrača igraju jedan protiv drugoga,
• 2 vs 2 (All sides) – postoje dva tima, a raspoređeni su na sve četiri strane ekrana,
• 2 vs 2 (Half sides) – postoje dva tima, a raspoređeni su na nasuprotne strane ekrana,
• 1 vs everyone – svaki igrač igra protiv svakog.

Izrada digitalnog multimetra uz pomoć mikrokontrolera

akademska 2016./2017. godina
Autori:FILIP HALAK, redoviti student II. godine diplomskog sveučilišnog studija Elektrotehnika, smjer Elektroenergetika
Mentor:izv. prof. dr. sc. Kruno Miličević,
Ivan Biondić, mag. ing.
Kolegij:Industrijska mjerenja
Zavod:Zavod za elektrostrojarstvo
Vrsta rada:Seminarski rad

U ovom seminarskom radu govorit će se o mogućim upotrebama mikrokontrolera pri mjerenju električnih veličina. Istraživanjem mogućnosti mikrokontrolera može se uočiti kako koncept korištenja istih ima potencijalnu upotrebu u mjerenju električnih veličina. Mikrokontroleri se u suvremenoj industriji koriste na brojnim mjestima od kojih je možda jedna od najvažniji i najistaknutijih – autoindustrija. U automobilima obavljaju važne zadaće za koje je potrebno vrlo malo vrijeme reagiranja, tj. brz odziv. Te iste kvalitete električne opreme su poželjne i u mjeriteljstvu pa nije teško zaključiti kako bi se za mikrokontrolere moglo pronaći mjesta prilikom izrade mjerne opreme, bilo to u obliku samostalnog digitalnog multimetra ili sustava za prikupljanje podataka.

Detekcija crvenih krvnih stanica houghovom transformacijom

akademska 2015./2016.
Autori:FILIP NOVOSELNIK, redoviti student I. godine diplomskog sveučilišnog studija Računarstvo

zajedno s Filipom Dorićem, studentom Medicinskog fakulteta u Osijeku
Mentor:Izv. prof. dr. sc. Irena Galić
Kolegij:Matematička obrada slike i računalni vid
Zavod:Zavod za programsko inženjerstvo
Vrsta rada:Seminarski rad
Medicinsko laboratorijska dijagnostika jedan je od temelja postavljanja dijagnoze u medicini. Nalaz krvne pretrage ukazuje na mnoga patološka stanja i procese u organizmu. Današnja tehnologija detekcije i prepoznavanja krvnih stanica svodi se ili na vizualnu inspekciju krvnih uzoraka od strane stručnjaka, što je vremenski zahtjevno ili na korištenje sofisticirane opreme, što je skupo. U suradnji s Medicinskim fakultetom Osijek i Kliničkim bolničkim centrom Osijek prikupljena je baza slika krvnih razmaza s ciljem detekcije crvenih krvnih stanica na slici. Implementirana je metoda Houghove transformacije kojom je moguće pronaći parametarski definirane geometrijske oblike na slici. U slučaju krvnih stanica implementirana je metoda za detekciju kružnica na slici. Osjetljivost detekcije iznosi oko 94 %. Metoda najčešće griješi ako se dvije stanice nalaze jako blizu jedna druge te onda teško razlučuje jednu od druge. Općenito, prednosti Houghove transformacije su u njenoj robusnosti, to jest činjenici da omogućava detekciju oblika i kad su oni djelomično prekriveni, zamućeni ili samo djelom izdvojeni u pripremnoj obradi slike. Moguća poboljšanja metode su u boljem pretprocesiranju te određivanju optimalnijih parametara Houghovog detektora.

Autonomni naponski neupravljivi izmjenjivač, 12/230V, 50Hz

akademska 2015./2016.
Autori:STANKO JEFTIMIR, redoviti student III. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Elektrotehnika

ROBERT KOVAČ, redoviti student III. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Elektrotehnika
Mentor:Izv. prof. dr. sc. Denis Pelin
Kolegij:
Zavod:Zavod za elektrostrojarstvo
Vrsta rada:
Napravljena je analiza rada i izrađen je jednofazni neupravljivi naponski izmjenjivač u mosnom spoju upravljan s pomoću integriranog kruga CD4047.Specifičnost topologije izmjenjivača očituje se u uparivanju dva MOSFETA različitih tipova (P I N- kanalni). Na taj način se upravlja MOSFET-ima iste grane samo s jednim upravljačkim signalom. Izmjenjivač je terećen radnim trošilom ( žarulja od 25W I induktivnim trošilom snage 20W, te su rezultati mjerenja uspoređeni s rezultaima dobivenim iz analize na matematičkom modelu.

Sustav za prikupljanje i prikazivanje podataka

akademska 2014./2015.
Autori:IVAN ALMAŠI, redoviti student II. godine diplomskog sveučilišnog studija Računarstvo

FILIP BAJIĆ, redoviti student II. godine diplomskog sveučilišnog studija Računarstvo

SRĐAN LAZIĆ, redoviti student II. godine diplomskog sveučilišnog studija Računarstvo

DARIO POVIĆ, redoviti student II. godine diplomskog sveučilišnog studija Računarstvo
Mentor:doc. dr. sc. Josip Job, doc. dr. sc. Ratko Grbić
Kolegij:Internet objekata
Zavod:Zavod za programsko inženjerstvo
Vrsta rada:seminarski rad
Sustav za prikupljanje i prikazivanje podataka, Data magNet, omogućuje jednostavno pohranjivanje mjernih podataka prikupljenih s različitih senzora. Sustavom je podržana platforma Arduino te senzori za mjerenje temperature, vlažnosti zraka, vlažnosti tla, osvijetljenosti, tlaka zraka i detekcije padalina. Sustav od korisnika zahtijeva poznavanje rada s računalom te osnovna znanja iz područja elektronike i programiranja. Jednostavnim spajanjem dijelova te korištenjem priloženog programskog koda rezultate mjerenja moguće je pohranjivati u bazu podataka te im pristupati putem internetske stranice. Mogućnosti primjene ovakvog sustava su mnogobrojne poput nadzora kvalitete zraka, uzgoja biljaka (plastenici, voćnjaci) i sl.

Programsko rješenje sustava za pregledavanje i potvrđivanje snimaka meteora

akademska 2014./2015.
Autori:DENIS VIDA, redoviti student I. godine diplomskog sveučilišnog studija Računarstvo
Mentor:prof. dr. sc. Goran Martinović
Kolegij:Računalni sustavi stvarnog vremena
Zavod:Zavod za programsko inženjerstvo
Vrsta rada:seminarski rad
Seminarski rad pripremljen u sklopu predmeta Računalni sustavi stvarnog vremena pod naslovom „Programsko rješenje sustava za pregledavanje i potvrđivanje snimaka meteora“ je izradio student 1. godine diplomskog studija računarstva, Denis Vida. Rad povezuje probleme astronomije i promatranja meteora s računarstvom. U sklopu ovog seminarskog rada razvijeno je programsko rješenje koje omogućuje još učinkovitiji postupak obrade i promatranja podataka i snimaka meteora. Programsko rješenje je prihvaćeno od strane Hrvatske meteorske mreže i dviju meteorskih mreža izvan Hrvatske (meteorske mreže BeNeLux, te meteorske mreže CAMS iz SAD-a koja djeluje pod okriljem SETI inicijative). Ovim programskim rješenjem svakodnevno se koristi pedesetak operatera meteorskih kamera diljem svijeta. Veliki napredak učinjen je i u pogledu dijeljenja programskog koda, jer se radi o programskom rješenju otvorenog koda. Ovaj rad jedan je od rezultata u sklopu višegodišnjih nastojanja automatiziranja postupaka obradbe podataka prikupljenih unutar metoerskih mreža s ciljem pravovremenog i učinkovitog prepoznavanja meteora.